Hà Nội: Chó ngao Tây Tạng 40kg cắn chết bé gái 8 tháng tuổi

Hà Nội: Chó ngao Tây Tạng 40kg cắn chết bé gái 8 tháng tuổi

  • Trang chủ
  • Hà Nội: Chó ngao Tây Tạng 40kg cắn chết bé gái 8 tháng tuổi