Đội ngũ bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp

baovecuongthinh.com

Đội ngũ bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp

  • Trang chủ
  • Vì sao chọn bảo vệ Cường Thịnh

Trong suốt quá trình thực hiện công tác bảo vệ, nhân viên bảo vệ Cường Thịnh được trang bị các tiêu chuẩn sau:

*Đạo đức của người làm công tác bảo vệ.

*Nghiệp vụ bảo vệ.

*Pháp luật với công tác bảo vệ.

*Nghiệp vụ PCCC

*Kỹ năng giao tiếp.

*Công cụ hỗ trợ

*Tình huống khẩn cấp – Sơ cứu thương.

*Quy trình bảo vệ.