baovecuongthinh.com

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trường tư thục


Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trường tư thục - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ giáo dục tiểu học.

Theo đó, học sinh tiểu học cư trú trên địa bàn TP tại cơ sở giáo dục tư thục; cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của TP sẽ là những đối tượng được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ học phí bằng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách đối với học sinh tiểu học theo nghị quyết của HĐND TP. Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, chủ trương này sẽ đảm bảo thực hiện chính sách theo quy định của Luật giáo dục 2019 về việc xây dựng các chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục và trường công lập tự chủ.

Việc này sẽ tạo sự công bằng xã hội trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường và cho tất cả các học sinh tiểu học.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cho toàn bộ học sinh tại các trường tư thục sẽ giảm áp lực về tài chính với các gia đình học sinh, có tác động tích cực đến chính sách xã hội hóa và phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, khuyến khích nhà đầu tư; giảm áp lực về sĩ số học sinh của các trường công lập.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT cũng đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng cơ chế hỗ trợ cấp bù tiền tổ chức buổi học 2 buổi/ngày với giáo dục tiểu học.

Cụ thể, học sinh tiểu học công lập trên địa bàn TP sẽ được hỗ trợ với mức cấp bù tiền miễn giảm tổ chức 2 buổi/ngày là 70.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian thực hiện từ năm học 2021 - 20 

Tuoitre.vn