Chính sách vận chuyển – giao nhận – cài đặt

baovecuongthinh.com

Chính sách vận chuyển – giao nhận – cài đặt

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN - GIAO NHẬN - CÀI ĐẶT

Phạm vi cung cấp dịch vụ của Công Ty TNHH BẢO VỆ CƯỜNG THỊNH: Trên toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VIỆT NAM

Có 02 hình thức ký hợp đồng ( tùy trường hợp có giao nhận - vận chuyển ):

- Khách Hàng ký hợp đồng trực tiếp tại văn phòng Công Ty TNHH BẢO VỆ CƯỜNG THỊNH, số 08 Đường 20 Phường Linh Chiểu Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
- Công Ty sẽ cử chuyên gia đến tận nơi khách hàng để ký hợp đồng ( tùy trường hợp có vận chuyển giao hàng ) trực tiếp đến địa chỉ Khách Hàng chỉ định hoặc nhờ chuyển hàng thông qua các dịch vụ vận chuyển, giao nhận chuyên nghiệp.

Phí vận chuyển sẽ do Công Ty thỏa thuận với Khách Hàng theo từng đơn hàng.