Phòng Nhân Sự

baovecuongthinh.com

Phòng Nhân Sự

Liên hệ: PHÒNG NHÂN SỰ

Địa chỉ:  8 Đường 20, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức. TP. HCM

Số điện thoại:028 6682. 0068         Di Động:  0919.61.44.3

Hotline:   0919.67.44.33      

E-mail:   hr.ctss9999@gmail.com