Bảo vệ mục tiêu di động

Bảo vệ mục tiêu di động

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG là loại hình dịch vụ bảo vệ cao cấp, đòi hỏi chuyên môn cao, có tính di chuyển thường xuyên và không nằm trong một phạm vi chủ quyền nhất định

Điểm chung của loại mục tiêu này là luôn thay đổi vị trí, nhưng mỗi loại mục tiêu di động lại có đặc điểm khác nhau về tính chất, đối tác hợp đồng, việc bố trí lực lượng và biện pháp thực hiện cũng khác nhau. Để đáp ứng sự đa dạng đó, Bảo vệ Cường Thịnh (CTSS) Không ngừng nâng cao nghiệp vụ, cải tiến phương án an ninh, ngày càng cho ra đời nhiều dịch vụ mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Sau đây là một số dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động của CTSS.
 Bảo vệ VIPS
 Bảo vệ Nghệ sĩ nổi tiếng
 Bảo vệ Các chính trị gia
 Bảo vệ Người nước ngoài
 Bảo vệ Tiền và tài sản có giá trị
 Bảo vệ Vận chuyển
 Bảo vệ Lễ hội
 Bảo vệ Chương trình ca nhạc
 Bảo vệ Hội chợ
 Bảo vệ Chương trình Thời trang
 Bảo vệ Hội nghị
 Bảo vệ Triển lãm

Hình ảnh Bảo Vệ Cường Thịnh đang thực hiện nhiệm vụ BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG: