Phòng Kế Toán

baovecuongthinh.com

Phòng Kế Toán

  Liên hệ: PHÒNG KẾ TOÁN

Địa chỉ:  8 Đường 20, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. TP. HCM

Số điện thoại:028 6283 4284 - 6682.0068         Di Động:  0918.699.733

Số fax:  ‎(84-28) 6283 4289                                  Hotline:   0962.87.87.39  E-mail:kt@cuongthinhsecurity.com