Phòng Nhân Sự

baovecuongthinh.com

Phòng Nhân Sự

 Liên hệ: PHÒNG NHÂN SỰ

Địa chỉ:  8 Đường 20, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. TP. HCM

Số điện thoại:028 6283 4284 - 6682. 0068         Di Động:  0919.61.44.33

Số fax:  ‎(84-28) 6283 4289                                  Hotline:   0919.67.44.33      

E-mail:   hcns_2016@cuongthinhsecurity.com